Igényfelmérés tűzifa támogatás igényléséhez

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

 

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy

a) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke útján – a rendelkezésére álló adatok felhasználásával – ellenőrizze,

b) a fővárosi, megyei kormányhivatalok útján, reprezentatív módon mérje fel

azon lakott magyarországi ingatlanok településenkénti aktuális számát, amelyet nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtenek és erről tájékoztassa a pénzügyminisztert;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. augusztus 31.

3. az 1. pontra tekintettel felkéri az érintett helyi önkormányzatokat – a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplőket kivéve –, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére, a következő elvek szerint:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,

c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a belügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről tájékoztassa a Kormányt, és tegyen javaslatot a forrásbiztosítás módjára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2018. október 31.

Megjegyzések a Facebookról