Képviselő-testületi ülés – 2018. március 26.

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 26-án (hétfőn), 17:00-kor tartja soron következő rendes, nyílt képviselő-testületi ülését.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem.

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 2. Tájékoztatás a testületi határozatok végrehajtásáról
 3. A befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
  közszolgáltatói tevékenységről szóló 2017. évi költségelszámolás
 4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül
  helyezéséről szóló rendelet megalkotására
 5. Döntés a 2063 Óbarok-Nagyegyháza, Bányász u. 19. szám alatti
  önkormányzati bérlakás lakbérének piaci elven történő megállapításáról
 6. Döntés a helyi civil szervezetek támogatásáról
 7. Az Óbarki Kisvakond Óvoda beíratási hirdetményének jóváhagyása
 8. Hillebrand Dóra lemondása bizottsági tagságáról
 9. Bejelentések

Amennyiben az Ön számára érdeklődésre igényt tartó napirendi pontot talál, a képviselő-testület szívesen látja ülésén.

Megjegyzések a Facebookról