Képviselő-testületi ülés – 2018. február 15.

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én (csütörtökön), 17:00-kor tartja soron következő rendes, nyílt képviselő-testületi ülését.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem.

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a testületi határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 3. A 2018. évi költségvetés megtárgyalása
 4. A civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2017 (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat megtárgyalása
 5. Döntés a helyi civil szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
 6. A helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2018. évi pályázat kiírása
 7. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 20/2012 (X.26) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 8. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi közbeszerzési terve
 9. Gyermekorvosi feladatok ellátására irányuló feladat-ellátási szerződés módosításának megtárgyalása
 10. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
 11. Döntés a Szavazatszámláló bizottságok tagjairól
 12. Döntés a “Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívással kapcsolatban
 13. Döntés Botos Pál ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatban
 14. Döntés Ferenczi Gábor kérelmével kapcsolatban
 15. Döntés Ferenczi-Konrád Krisztina kérelméről
 16. Bejelentések

Amennyiben az Ön számára érdeklődésre igényt tartó napirendi pontot talál, a képviselő-testület szívesen látja ülésén.

Megjegyzések a Facebookról