A településkép védelme

Települési övezetek

Az új év első napján minden különösebb hírverés nélkül hatályba lépett a képviselő-testület rendelete a településkép védelméről.

A rendelet teljes egészében olvasható a Nemzeti jogszabálytárban, most csak kiemelünk belőle egy-két érdekesebb részletet, ami közvetlenül érint mindenkit.

Elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, parabolaantennák stb.), közüzemi szolgáltatások mérőórái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri egysége, napkollektor, valamint egyéb gépészeti berendezés az épületek közterület felé néző homlokzatán csak műszaki szükségszerűségből, más megoldás hiányában helyezhető el.

Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén nem helyezhető el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg, ebben az esetén az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető el.

A rendelet kijelöli a településkép szempontjából meghatározó területek kijelölését, részletesen szabályozza az ezekre a területekre vonatkozó építészeti előírásokat. Tulajdonképpen ilyen területnek minősül Óbarok és Nagyegyháza minden beépített területe (lakóterületek, valamint pihenő és rekreációs területek).

Vállalkozóknak fontos információ, hogy közterületről látható magánterületen egy négyzetméternél nagyobb cég-, címtábla, vagy cégér nem helyezhető el.

A rendelet mellékletei tartalmazzák a különböző besorolású övezeteket (lakó és pihenő), illetve a helyi védett építészeti értékek felsorolását tartalmazó táblázatot – ez utóbbi sajnos üres.

Megjegyzések a Facebookról