Robbantások Óbarok mellett (frissítve)

Tájékoztatás robbantási tevékenységről és a kapcsolódó biztonsági szabályokról

Az Andrew Benedetto Kft. 2017. április 29. és 2017. december 31. között ismétlődő robbantásokat tervez a Bicske IV. (Óbarok XI.) bányatelken, a VE-V-001-2222-20-2016. számú robbantási engedély alapján. Mivel a terep tagoltsága miatt a kiküldött őrség ellenére a robbantás által veszélyeztetett övezeten belül személyek észrevétlenül tartózkodhatnak, vagy oda jóhiszeműen bejuthatnak, a 13/2010. KHEM rendelettel kiadott Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat 97. §. 6. pontja alapján felhívjuk a lakosság figyelmét a repeszhatás elleni biztonsági távolság határának jelzésére, a robbantási jelzésrendre, valamint a követendő magatartásra.

A robbantások repeszhatása által esetlegesen érintett területek határát a bevezető utak mentén táblákkal jelöljük. Ezeken a pontokon a robbantás előtt őrség kerül felállításra. Az őrség figyelmeztet az érintett terület elhagyására és a belépés ideiglenes tilalmára. Kérjük az érintetteket az őrség utasításainak betartására. Kérjük továbbá, hogy a térképmellékletben a robbantás repeszhatása elleni biztonsági távolságnak megjelölt területet a robbantás kezdete jelzés elhangzása után minden nem a robbantáshoz beosztott személy hagyja el, illetve oda ne
lépjen be.

Robbantási térkép. A robbantási zóna elsősorban a Szőlőhegy utca fölötti zártjertes területet érinti.
A kép kattintásra nagy méretben is megtekinthető.

A robbantási munkáknál a biztonsági távolságon belül jól hallhatóan és egymástól megkülönböztetően háromszori hangjelzés kerül kiadásra.

Robbantás során alkalmazott síp jelzések:

  • Egy hosszú síphang: Robbantás kezdete
  • Két hosszú síphang: Robbantás!
  • Három rövidebb síphang: Robbantás vége.

Az első, Robbantás kezdete jelzést a robbantóhálózat összekötésének megkezdése előtt 10 perccel fogjuk leadni, hogy a biztonsági őrök a helyüket elfoglalhassák. A biztonsági távolságon belül tartózkodókat az őrség a kijelölt védett helyre irányítja. Az első jelzés elhangzásakor a robbantást végzők kivételével mindenki köteles biztonsági távolságon túlra, illetve a kijelölt védett helyre távozni, és a robbantás befejezéséig ott tartózkodni. A biztonsági őrök és a robbantóállomás között rádiótelefonos kapcsolatot biztosítunk.

A második jelzés elhangzása után a robbantómester a robbantógéphez csatlakoztatja a robbantóvezetéket, és a robbanótölteteket felrobbantja.

A harmadik jelzés azt jelenti, hogy megtörtént a töltetek felrobbanásának ellenőrzése, azok maradéktalanul felrobbantak, a robbantás befejeződött. A jel elhangzása után a biztonsági őrök az őrhelyüket elhagyják, és a repeszhatás elleni biztonsági terület a forgalom számára a szokásos módon újra megnyitásra kerül.

A repeszhatás által esetlegesen okozott kárt – amennyiben az nem a károsult szabályszegő magatartásának következménye – a bányavállalkozó megtéríti.

Köszönjük az együttműködésüket!

2017. április 26. Andrew Benedetto Kft.

Robbantási térkép (pdf)

Megjegyzések a Facebookról