Mi változik az autópálya szélesítésével?

Utánajártunk.

Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0801/00513-45/2019. számon adta ki az M1 autópálya Budapest és Tatabánya közötti szakaszának kétszer háromsávossá bővítéséről az engedélyt; a határozatot Szécsényi-Nagy Gergely és Kaczeus Éva készítették. A 118 oldalas határozatból az Óbarok és Nagyegyháza környékét érintő változásokat szemezgettük ki.

 • Új csomópont épül az M1 autópálya 35+155,90 km szelvényben, az 1104 jelű útnál (Mányi út), ez lesz a Bicske-Kelet csomópont. A meglévő híd több ütemben el lesz bontva, helyére új híd épül.
 • A Szent László patak feletti híd el lesz bontva, helyére új híd épül.
 • A kerékpárút feletti híd részlegesen lesz elbontva, kiszélesítik. Teljes hossza 70,47 m, támaszköze 3,30 m lesz.
 • A Csabdi út feletti híd részlegesen lesz elbontva, kiszélesítik. Teljes hossza 79,05 m, támaszköze 10,75 m lesz.
 • A volt bauxitbányához vezető út fölötti híd részlegesen lesz elbontva, kiszélesítik. Az átépített híd egynyílású, 20,20 m-es támaszközű, merőleges keresztezésű, 39,23 m keresztmetszeti szélességű lesz.
 • A Fő út feletti híd is átalakul,  négynyílású, 15,00+23,20+17,20+15,00 m-es támaszkiosztású, 59°-os ferdeségű az M1 autópálya és a 8101 j. út keresztezésében, 40,33 m keresztmetszeti szélességű lesz.
 • A meglevő bicskei lehajtó kissé odébb kerül, az M1 autópálya 38+613 km szelvénybe (Bicske-Nyugat csomópont). Itt új felüljáró épül, a régit elbontják.
 • Az Óbarok melletti pihenőhely és benzinkút átalakul, az M1 autópálya 42+775 km szelvényben, Óbaroki komplex pihenőhely és forgalmi csomópont létesül.
 • Zajárnyékoló fal épül a bal oldalon a 40+640 – 40+920 km szelvény között, a 40+904 – 41+871 km szelvény között,
 • Zajárnyékoló fal épül a jobb oldalon a 40+991 – 41+870 km szelvény között, a 40+699 – 41+546 km szelvény között. A zajárnyékoló falakat 5-7 méter magasságúra tervezik, felső részükön a pálya felé ívelten.
 • Nagyegyháza után az autópálya felüljáróját több ütemben teljesen elbontják, helyére teljesen új híd kerül. A kétnyílású hidat a bal pályán 29,28+23,28 m, a jobb pályán 27,28+25,28 m támaszközzel, 60°-os keresztezéssel, 39,63 m keresztmetszeti szélességgel, cölöpalapozással, vasbeton pályalemezzel együttdolgozó, 90 cm magas előregyártott vasbetongerendás felszerkezettel építik meg.

A Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Óbarok Község területére vonatkozó) Ó/651-2/2019. iktatószámú, 2019. július 2-án kelt előzetes szakhatósági állásfoglalása:

A melléklet tervdokumentáció alapján megállapítom, hogy beruházás Óbarok Község Önkormányzatának Óbarok helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2001. (VI. 25.) önkormányzati rendeletével összhangban áll, és azzal nem ellentétes, valamint a tervezett beruházás helyi környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Biatorbágy ugyanakkor oldalakon keresztül sorolja igényeit a fejlesztéssel kapcsolatban.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya is részletes előírásokat tett környezetünkkel kapcsolatban:

A beruházással érintett Mány, Bicske és Óbarok területén található, a humuszgazdálkodási tervben felsorolt termőterületi ingatlanokról a munkálatok megkezdése előtt a felső (a Dr. Pető Ákos talajvédelmi szakértő által TVT/VMCH/19-05/M1/Budapest-Tatabánya munkaszámon készített talajvédelmi tervben meghatározott vastagságú) humuszos termőréteget le kell menteni, a humuszos termőréteg minőségét, termőképességét a munkálatok során (letermelésnél, deponálásnál) óvni kell, felhasználása pedig funkciója szerint kell, hogy történjen.

A munkálatok a tervben nem szereplő, illetve a beruházáshoz nem kapcsolódó, valamint szomszédos termőterületeket nem érinthetik, azokon építési anyagok, járművek, hulladék ideiglenesen sem tárolható.

Aki kíváncsi az építési engedély teljes szövegére, innen letöltheti.

Megjegyzések a Facebookról