Képviselő-testületi ülés – 2018. november 22.

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 22-én (csütörtökön), 18:00-kor tartja soron következő rendes, nyílt képviselő-testületi ülését.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem.

Napirend előtt:

 • A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról,
 • A település-szerkezeti tervvel és a helyi építési szabályzattal kapcsolatos beszámoló (előadó: Horváth Gergely a Planner-T Kft. részéről).

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 2. Tájékoztatás a testületi határozatok végrehajtásáról
 3. A polgármester tájékoztatása a környezet állapotáról
 4. Döntés a …/2018. (…) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 8/2001. (IV. 25.)  önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
 6. Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló első 3/4 éves pénzügyi beszámoló
 7. A 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
 8. A 103/2018. (IX.20.) önkormányzati határozat visszavonása
 9. Ingatlan használati szerződés a Nagyegyházi Baráti Körrel
 10. A 111/2017. (IX.21.) önkormányzati határozat visszavonása
 11. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megtárgyalása
 12. A 2018. évi közmeghallgatás
 13. Takácsné Schmidmayer Henriett kérelmének megtárgyalása
 14. Bejelentések

Amennyiben az Ön számára érdeklődésre igényt tartó napirendi pontot talál, a képviselő-testület szívesen látja ülésén.

Megjegyzések a Facebookról