Kút van a kertedben? Olvasd el, neked szól!

Különböző sajtóforrásokban egymásnak néhol ellentmondó hírek jelentek meg a kutak kötelező bejelentésével kapcsolatban. Most tiszta vizet öntünk a pohárba: megkérdeztük a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, mit is kell tenni. Gyors és pontos válaszáért ezúton is köszönetet mondunk.

A 2018 június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményekre (kutakra) fennmaradási engedélyt kell kérni. Ez bírság megfizetése nélkül 2018. december 31-ig tehető meg, pontosabban: a kérelemnek kell eddig a határidőig beérkeznie a jegyzőhöz.

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is. A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. 2018. december 31. napjáig az engedélyezési eljárás – kizárólag kutak esetében – mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

Fontos!

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyének kiadására irányuló eljárás során, amennyiben a benyújtott kérelemben, vagy annak mellékleteiben foglalt információk alapján nem állapítható meg az engedélyezni kívánt kút létesítésének időpontja, a kérelmezőt erre vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni.

Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy kútja 2018. január 1. napját megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül, ellenkező esetben a megszokott eljárásrend alapján a fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg a vízgazdálkodási bírság megfizetésére kell kötelezni.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított kút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A következő linkekről letöltető a nekünk megküldött Tájékoztató teljes szövege, és a Kérelem kutak üzemeltetésének és fennmaradásának engedélyezésére formanyomtatvány.

Megjegyzések a Facebookról