Képviselő-testületi ülés – 2018. augusztus 27.

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 27-én (hétfőn), 18:00-kor tartja soron következő rendes, nyílt képviselő-testületi ülését.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Nagyterem.

Napirend előtt:

 • A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 2. Tájékoztatás a testületi határozatok végrehajtásáról
 3. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló …/2018. (… . … .) önkormányzati rendelet megalkotása és döntés a szociális tűzifa pályázaton történő indulásról
 4. Döntés Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól szóló …/2018. (… . … .) önkormányzati rendeletéről
 5. Döntés az I/13. Óbarok ivóvízszolgáltató rendszer -V (11-34306-1-001-00-02) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
 6. Feladat-ellátási szerződés megkötése gyepmesteri tevékenység ellátására
 7. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő utánfutó értékesítéséről
 8. Kistehergépjármű beszerzés
 9. Döntés a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság kérelméről
 10. A 2063 Óbarok, 9244/3 hrsz.-ú telket érintő telekalakítás
 11. Bejelentések

Amennyiben az Ön számára érdeklődésre igényt tartó napirendi pontot talál, a képviselő-testület szívesen látja ülésén.

Megjegyzések a Facebookról